Posts Tagged ‘sunnah Rasulullah’

Oleh: Ustaz Zahazan Mohamed

SAYA ada kemusykilan mengenai cara turun untuk sujud. Ini kerana saya diberitahu ada pendapat mengatakan perlu turun dengan lutut terlebih dulu, manakala ada pula pendapat perlu turun dengan tapak tangan mendahului lutut kerana dikatakan bahawa turun dengan lutut ini menyamai cara unta duduk. Oleh itu, saya ingin meminta penjelasan mengenai perkara ini.

MENGENAI soalan saudara, saya ingin memetik sebuah buku yang ditulis oleh Ustaz Zaharuddin Abd Rahman yang bertajuk Formula Solat Sempurna sangat baik untuk dimiliki. Persoalannya ialah adakah lutut atau tangan yang perlu mencecah tanah terlebih dulu ketika turun untuk sujud? Terdapat perbezaan ijtihad ulama yang agak besar dalam meneliti kekuatan hadis dalam bab ini. Antara dua pandangan yang ketara perbezaannya ialah:

Pendapat pertama: Turun tangan dulu.

Kumpulan ulama ini bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan al-Dar Quthni yang bermaksud: “Nabi SAW meletakkan kedua-dua tangannya ke bumi sebelum dua lututnya.”

Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bermaksud: “Apabila seseorang kamu sujud, maka janganlah kamu turun seperti turunnya unta, hendaklah kamu meletakkan kedua-dua tanganmu sebelum lututmu.”

Ulama yang menyokong meletakkan tangan dulu ialah Imam Malik, Imam al-Awza’ie dan satu pandangan Imam Ahmad dan ramai ahli hadis termasuk Nasiruddin al-albani, sudah sabit daripada perbuatan Ibn Umar ra dan beliau mengkhabarkan bahawa Rasulullah SAW melakukannya. Imam al-Bukhari juga berpandangan demikian.

Syeikh Ahmad Syakir seorang ahli hadis kontemporari mentarjihkan hadis Abu Hurairah (letakkan tangan dulu) kerana hadis qawli diutamakan daripada hadis fe’li.

Pendapat kedua

Ibn Qayyim menyebut Nabi SAW meletakkan kedua-dua lututnya dulu sebelum tangannya, kemudian dahinya dan hidungnya. Ini yang sahih diriwayatkan Syuraik bin Abdullah al-Nakha’ie, daripada ‘Asim bin Khulaib, daripada ayahnya, daripada Wail bin Hujr yang bermaksud: “Aku sudah melihat Rasulullah SAW apabila sujud, meletakkan kedua-dua lututnya sebelum tangannya dan apabila bangkit mengangkat kedua-dua tangannya sebelum lutut.”

Hadis Syuraik agak kurang kuat. Bagaimanapun, Syeikh Syu’aib Arnout berkata: “Majoriti ahli ilmu memakai hadis ini dan beramal dengannya. Imam Syafie dan mazhab Syafie mengutamakan lutut dulu, demikian adalah pendapat majoriti ulama.

Ibn Munzir berkata ia juga pandangan Umar al-Khattab, juga Sufyan al-Thawry, Ishaq Rahawaih dan mazhab Hanafi.

Ibn qayyim menguatkan hujahnya dengan menjelaskan bahawa unta apabila ingin turun, ia akan meletakkan tangannya dulu, dan kakinya kekal berdiri.

Apabila bangkit, ia akan bangkit dengan kaki dulu. Inilah yang dilarang oleh Nabi SAW, dan kita diperintah untuk menyalahi unta tadi dan sesiapa yang mengamati bagaimana unta turun atau duduk, ia akan mengetahui sesungguhnya hadis wail adalah tepat.

Kesimpulannya, Imam Nawawi berkata: “Tidak nyata pada pandanganku pendapat yang lebih kuat.”

Majoriti mazhab berfatwa untuk mendahulukan lutut adalah sunnah, kemudian tangan, dahi dan hidung. Apabila ingin bangkit, tangan dulu kemudian lutut.

Penulis dalam buku ini berpendapat kedua-dua cara ini boleh diikuti terutama jika mempunyai lebih keyakinan dengan hujahnya.

Pendapat peribadi penulis lebih cenderung kepada pandangan menurunkan lutut terlebih dulu. Wallahualam.

Advertisements

Oleh: Ustaz Zahazan Mohamed

BOLEHKAH ustaz menjelaskan maksud membasuh anggota wuduk seperti muka, tangan, kepala dan kaki. Adakah memadai dengan hanya mencurahkan air ke atasnya seperti kebanyakan orang hanya menghulurkan kakinya ke air paip yang mengalir tanpa menggosoknya dengan tangan?

Apabila merujuk soal berwuduk, Allah SWT berfirman dalam Surah al-Maidah ayat 6 yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan solat (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian kepala kamu dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu meliputi buku lali…”

Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita cara berwuduk dengan sempurna. Pertama, sunat membaca Bismillah seperti hadis daripada Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda: “Tidak ada solat bagi orang yang tidak berwuduk dan tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah SWT untuk mengerjakannya (Rujuk Muntaqa 1: 83).

Kedua, sunat membasuh tangan sehingga pergelangan tangan. Sebagai mana hadis daripada Aus as-Saqafi: “Saya melihat Rasulullah SAW berwuduk, baginda memulakan dengan membasuh dua telapak tangan tiga kali.”

Ketiga, berkumur dan menghirup air hingga ke hidung sebagai mana hadis daripada Abdu Khair yang berkata: “Ali pernah meminta air wuduk, maka beliau pun berkumur-kumur serta menghirup air ke hidungnya dan menghembuskan dengan tangan kiri (mempergunakan tangan kiri buat memegang batang hidung). Beliau berbuat demikian tiga kali. Akhirnya ia berkata: Beginilah cara wuduk Rasulullah SAW.” (Riwayat Ahmad dan an-Nasa’i).

Keempat, menyapu kepala sebagai mana hadis daripada Ibn Abbas: “Saya melihat Rasulullah SAW berwuduk dengan menyapu kepalanya dan kedua-dua telinganya sekali.” Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahawa menyapu kepala sekali saja. Asy Syafi’y memberi kiasan bilangan menyapu kepala kepada bilangan membasuh anggota lainnya.

Kelima, membasuh kaki meliputi buku lali sebagai mana hadis daripada Abdullah ibn Amr yang berkata: “Pada suatu ketika dalam satu perjalanan dari Makkah ke Madinah, Nabi SAW tertinggal di belakang. Ketika Rasulullah SAW menemui kami, solat Asar sudah sedikit terlambat dari awal waktunya. Ketika Rasulullah SAW tiba, kami pun cepat-cepat berwuduk mengambil air wuduk dengan sapu kaki bersahaja (tanpa disempurnakan). Perbuatan kami itu ditegah Rasulullah SAW dengan Baginda meninggikan suara: “Kecelakaan dari api neraka bagi segala tumit (yang tidak cukup basuh dua atau tiga kali) (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Begitu juga hadis daripada Anas ibn Malik berkata: “Bahawasanya seorang lelaki (Umar ibn Khattab) datang kepada Nabi sesudah berwuduk dan kelihatan ada sedikit yang tidak kena air basuhan di belakang kakinya sebesar kuku. Melihat itu Nabi pun bersabda: “Kembalilah perbaiki wudukmu.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daraquthny).

Seterusnya hadis daripada Khalid ibn Ma’dan, daripada sebahagian isteri Rasulullah SAW berkata: “Bahawasanya Nabi SAW melihat seorang lelaki bersolat sedangkan di telapak kakinya ada yang tidak kena air sebesar dirham. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya mengulangi wuduk dan solatnya.” (Riwayat Ahmad).

Jumhur ulama berpendapat bahawa segala anggota wuduk wajib dibasuh dengan lengkap sempurna seperti mana sebuah hadis daripada Abu Hayyan yang berkata: “Saya melihat Ali berwuduk dengan cara membasuh kedua-dua telapak tangannya hingga bersih, kemudian berkumur-kumur (madhmadah) tiga kali, memasukkan air dalam hidung tiga kali, membasuh muka tiga kali, membasuh tangan (hingga siku) tiga kali, menyapu kepala sekali. Kemudian membasuh kedua kali hingga mata kaki. Sesudah itu beliau berkata: Saya suka untuk menunjukkan kepada kamu, begitulah wuduk Rasulullah SAW. (Riwayat Tirmizi). Wallahualam.